Vergoedingen  

Vergoedingen

De praktijkhouders van Camino zijn lid van verschillende kwaliteitsregisters. (NVO, NVMW en Jeugdregister (-plein).

Op dit moment wordt de kanjertraining door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Omdat de werking van de kanjertraining evidence based is bewezen, is de verwachting dat steeds meer zorgverzekeraars zullen volgen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Indien de kanjertraining niet onder de vergoeding valt kunt u uw zorgverzekeraar vragen om een uitzondering te maken. Voor een voorbeeldbrief van een coulance aanvraag klik hier.

Een tip: In sommige gevallen wordt de training uit PGB of zogenaamde arrangementsgelden van een samenwerkingsverband betaald. Ook kan het wijkteam van uw gemeente de Kanjertraining indiceren (wel doorverwijsbrief van de huisarts nodig) en mogelijk (een deel) vergoeden. Wilt u meer informatie of een prijsindicatie: klik hier voor contact.(info@praktijk-camino.nl)

Ook zijn er gemeenten die de kosten van verschillende vormen van begeleiding (gedeeltelijk) vergoeden, bijvoorbeeld voor gezinnen met een minimuminkomen. Het is de moeite waard om dit voor uzelf na te gaan.

Wilt u meer informatie of een prijsindicatie? Klik voor contact per e-mail.

 
Camino © 2017 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden