Werkvormen

Traditionele coachingstechnieken zijn uiteraard een deel van ons pakket.
Denk aan kernkwadranten, roos van Leary, driehoekskunde, en nog veel meer.

Maar we hebben veel meer in huis..We maken onder andere gebruik van de bouwstenen van Lencioni. Samen met het team wordt iedere laag zorgvuldig opgebouwd.We hebben veel ervaring opgedaan, ook op de werkvloer, in de jeugdzorg, psychiatrie, TBS en in de gehandicaptenzorg.Systemisch werk, ofwel organisatie-opstellingen kunnen helderheid geven of ieder teamlid "op zijn plek" staat.
Een organisatie-opstelling is een krachtige methode om problemen uit de onderstroom boven water te krijgen.Even voorstellen  

Een Impressie in Woord en Beeld
Een korte impressie van mijn werk
Holistische aanpak  
Holistisch stamt af van het Griekse ‘Holos’, wat staat voor ‘geheel’. Een holistische visie gaat uit van het principe dat alles met elkaar is verbonden.
Focus op het grotere geheel!
‘Vanaf de maan gezien, zijn wij allen even groot,’ schreef Multatuli al. Wij zijn allemaal gelijk en allemaal onderdeel van een groter geheel.
Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Een van de factoren aanpakken waardoor de balans verstoord is, is dus zinloos. Door een herlicopterview, werken we aan een integrale aanpak op meerdere fronten.